dr Tomasz Czyżycki

Jednostka Pracownia Równań Różniczkowych
Stanowisko asystent
Pokój 3043
Telefon 85 738 8343
Adres e-mail tomczyz@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • czwartek 10:00 - 12:00
Pełnione funkcje
  • 2017-11-14 - : Wydziałowy koordynator ds. aktywizowania mobilności studentów w ramach krajowych i międzynarodowych programów wymiany
  • 2017-10-18 - : Pełnomocnik ds. Erasmus+
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej UwB
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  • 2016-12-06 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Promocji
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia