dr Karol Pryszczepko

Jednostka Zakład Algebry
Stanowisko adiunkt
Pokój 3033
Telefon 85 738 8289
Adres e-mail karolp@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • piątek 13:00 - 14:30
    p. 3033
Pełnione funkcje
  • 2019-10-30 - : Koordynator ds. Legii Akademickiej
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2021-05-17 - : Wydziałowy Zespół ds. Akredytacji
  • 2019-10-30 - : Wydziałowy Zespół ds. Promocji
  • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału