prof. dr hab. Maciej Mączyński : Publikacje

  1. D. Dorninger, H. Länger, M. Mączyński
    Boolean properties and Bell-like inequalities of numerical events
    Rep. Math. Phys. 85 (2020), no. 1, 147-162.
    DOI:  10.1016/S0034-4877(20)30016-1
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl