prof. dr hab. Miroslava Růžičková

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych
Stanowisko profesor zwyczajny
Pokój 2038
Telefon 85 738 8348
Adres e-mail m.ruzickova@math.uwb.edu.pl
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału