prof. dr hab. Irada Dzhalladova

Jednostka Pracownia Równań Różniczkowych
Stanowisko adiunkt
Pokój 2033
Telefon 85 738 8335
Adres e-mail i.dzhalladova@uwb.edu.pl