dr inż. Urszula Citko

Jednostka Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu
Stanowisko starszy wykładowca
Adres e-mail ucitko@ii.uwb.edu.pl