Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Jednostka nadrzędna Wydział Matematyki
Kierownik dr Anna Rybak
Pracownicy
Telefony 85 738 -