Biblioteka

Biblioteki Wydziału Matematyki znajduje się na parterze budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki.

Godziny pracy poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
Telefony 85 738 8299
85 738 8340
Adres e-mail library@math.uwb.edu.pl
Katalogi
Księgozbiór Biblioteka gromadzi książki naukowe z zakresu matematyki i informatyki, podręczniki z dziedziny matematyki i informatyki oraz innych nauk pokrewnych. Posiadamy:
  • 26201 vol. wydawnictw zwartych,
  • 13089 vol. czasopism
Prenumerujemy 18 tytułów czasopism polskich i zagranicznych (stan na dzień 13 listopada 2017 r.).
Czytelnia Dysponujemy:
  • 5 stanowiskami komputerowymi,
  • 62 miejscami dla czytelników.
Czytelnia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych.
Pracownicy
  1. mgr Elżbieta Gierejczyk-Brulińska
  2. Katarzyna Tarasiewicz-Koronczewska

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.