Biblioteka

Biblioteki Wydziału Matematyki znajduje się na parterze budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki.

Czytelnicy nie mogą samodzielnie korzystać z wolnego dostępu do książek i czasopism. Publikacje z wolnego dostępu podaje bibliotekarz. Zwrócone książki podlegają kwarantannie.

Użytkownicy zobowiązani są do zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa (używania maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu).

Godziny pracy poniedziałek - czwartek: 8:00 - 15:30
piątek: 8:00 - 14:00
Telefony 85 738 8299
85 738 8340
Adres e-mail library@math.uwb.edu.pl
Katalogi
Księgozbiór Biblioteka gromadzi książki naukowe z zakresu matematyki i informatyki, podręczniki z dziedziny matematyki i informatyki oraz innych nauk pokrewnych. Posiadamy:
  • 26713 vol. wydawnictw zwartych,
  • 16052 vol. czasopism
Prenumerujemy 7 tytułów czasopism polskich i zagranicznych (stan na dzień 9 stycznia 2023 r.).
Czytelnia Dysponujemy:
  • 4 stanowiskami komputerowymi,
  • 62 miejscami dla czytelników.
Czytelnia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych.
Pracownicy
  1. Agata Malinowska
  2. Katarzyna Tarasiewicz-Koronczewska

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.