Uprawnienia akademickie

Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie matematyka

W wyniku oceny w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej Wydział Matematyki dnia 24 lipca 2022 r. otrzymał kategorię naukową B+ w dyscyplinie matematyka. Tym samym uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Obowiązujące akty prawne w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego: