System jakości kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

  1. dr Krzysztof Petelczyc - Przewodniczący
  2. dr Maciej Horowski
  3. dr Urszula Ostaszewska
  4. dr Agnieszka Stocka
  5. mgr Elwira Wawreniuk
  6. mgr Karolina Wojciechowicz
  7. Kinga Koziak (przedstawiciel studentów )

Przedstawiciel Wydziału Matematyki do uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia

Akty prawne

Sprawozdania