Struktura

Nazwa
Kierownik Telefony WWW
1. Katedra Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Tomasz Brzeziński 85 738 - 8289, 8290, 8291, 8292, 8294, 8298, 8319
1.1 Zakład Algebry
dr hab. Ryszard Andruszkiewicz 85 738 - 8289, 8290, 8291, 8292
1.2 Pracownia Geometrii
prof. dr hab. Tomasz Brzeziński 85 738 - 8294, 8298, 8319
2. Katedra Analizy
prof. dr hab. Miroslava Růžičková 85 738 - 8296, 8314, 8316, 8317, 8343, 8348
2.1 Pracownia Analizy Funkcjonalnej
dr hab. Bartosz Kwaśniewski 85 738 - 8296, 8314, 8316, 8317
2.2 Pracownia Równań Różniczkowych
prof. dr hab. Miroslava Růžičková 85 738 - 8316, 8343, 8348
3. Katedra Fizyki Matematycznej
dr hab. Alina Dobrogowska p/o 85 738 - 8293, 8295, 8297, 8318, 8328, 8334 www
3.1 Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
dr Tomasz Goliński p/o 85 738 - 8293, 8295, 8297, 8334
3.2 Pracownia Układów Całkowalnych
dr hab. Alina Dobrogowska 85 738 - 8318, 8328, 8334
4. Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki
dr Anna Rybak