Wydarzenie

Nagroda Naukowa

2019-11-08

Pracownik Wydziału Matematyki dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof UwB, został Laureatem Nagrody Naukowej (III edycja, 2019 r.)  Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w kategorii Nauk ścisłych,  technicznych i nauk o Ziemi. Nagroda jest przyznawana za wybitne  osiągnięcia naukowe pracownikom ośrodków naukowych, uczelni wyższych i  instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i  Podlasia.

Ustanowienie nagrody ma na celu: promowanie wybitnych prac naukowych;  wyróżnienie reprezentantów środowisk naukowych województw  warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, których dorobek ma istotne  zastosowanie dla gospodarki i kultury; upowszechnianie wiedzy o  ośrodkach naukowych w regionie i promowanie osiągnięć nauki w  regionie; wspieranie kariery naukowej młodych osób; poszerzanie  świadomości jednostek administracji i gospodarki o wynikach badań  naukowców zamieszkujących obszar Warmii, Mazur i Podlasia.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą:

  1. Prof. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN, Prezes Oddziału,
  2. Prof. Adam Zięcik, czł. rzecz. PAN, członek Oddziału,
  3. Prof. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN, członek Oddziału,
  4. Prof. Jerzy Wilkin, czł. rzecz. PAN, członek Oddziału,
  5. Prof. Leonarda Dacewicz, członkini Komisji Nauk Humanistycznych,  Uniwersytet w Białymstoku,
  6. Prof. Sławomir Wołczyński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  7. Dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku,
  8. Dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 
Szczegóły na stronie: http://www.olsztyn.pan.pl/
Wydarzenie zamieszczone: 2019-11-17 18:34
Więcej wydarzeń...