Wydarzenie

Nawiązanie współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli

2020-01-15

Wydział Matematyki UwB i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku podpisały 15 stycznia 2020 umowę o współpracy. Jej głównym celem jest popularyzowanie matematyki i wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli tego przedmiotu.

Centrum Edukacji Nauczycieli jest placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Podlaskiego, w skład której wchodzą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku. CEN realizuje różnorodne działania edukacyjne na rzecz rozwoju zawodowego i osobistego kadry pedagogicznej.

Umowa została sygnowana przez prof. Roberta Ciborowskiego – rektora Uniwersytetu w Białymstoku. Z ramienia CEN podpisała ją Dyrektor Ewa Ściana podczas spotkania, jakie odbyło się w siedzibie Wydziału Matematyki. W spotkaniu uczestniczyły też prof. UwB – dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB - dziekan jednostki, dr Anna Rybak – kierownik Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki, Elżbieta Chrabołowska – wicedyrektor CEN i Hanna Mąka – doradca metodyczny ds. matematyki z CEN.

Podczas długiej i owocnej dyskusji zostały zaplanowane na najbliższe konkretne działania kierowane do nauczycieli i uczniów, które – mamy nadzieję – przyczynią się do udoskonalenia procesu kształcenia matematycznego z punktu widzenia wszystkich odbiorców.

Wydarzenie zamieszczone: 2020-01-17 11:55
Więcej wydarzeń...