Wydarzenie

Granty dla Wydziału

2020-05-19

W konkursie OPUS 18, w panelu  nauki matematyczne, na 13 przyznanych grantów 2 przypadły naszemu Wydziałowi. Finansowanie otrzymały projekty:

  1. Badanie struktury wiązarów i ich zastosowań w teorii pierścieni i  klamerek - kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Kazimierz  Brzeziński, przyznane środki 206 040 PLN.
  2. Dynamika nieprzemienna i C*-podalgebry Cartana: ich uogólnienia, własności i zastosowania - kierownik projektu: dr hab. Bartosz Kosma  Kwaśniewski, przyznane środki 221 580 PLN.

Ponadto w ramach programu Doskonała Nauka podpisana została już umowa  na realizację projektu:

  1. Konferencja Workshop on Geometric Methods in Physics  dofinansowanie na kwotę 61 111 zł (początek realizacji projektu 2021 rok). 
Wydarzenie zamieszczone: 2020-05-19 11:12
Więcej wydarzeń...