Wydarzenie

Nagroda dla studenta za pracę magisterską

2022-02-03

Nasz student Kordian Czyżewski otrzymał nagrodę w Konkursie Im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki w 2021 roku, przyznaną przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Za pracę pod tytułem  Częściowe izometrie w przestrzeniach Lp, której promotorem był dr hab., prof. UwB, Bartosz Kwaśniewski, Kordian Czyżewski uzyskał drugie miejsce i stanął na podium wraz ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego oraz Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej.

Wydarzenie zamieszczone: 2022-02-03 13:29
Więcej wydarzeń...