Wydarzenie

Białostocka Szkoła Ćwiczeń

2022-02-26

Dnia 26.02.2022 na Wydziale Matematyki UwB odbyło się spotkanie nauczycieli matematyki z Białostockiej Szkoły Ćwiczeń, moderatora tej grupy - dr. Karola Pryszczepko i koordynatorki Centrum Kreatywnego Uczenia Matematyki - dr Anny Rybak.

Białostocka Szkoła Ćwiczeń jest miejscem rozwoju zawodowego nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze. Podczas spotkania przedyskutowano wiele konkretnych problemów związanych z dydaktyką matematyki. Nauczyciele zapoznali się także z ofertą dydaktyczna CKUM. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, uczestnicy chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami.
Wydarzenie zamieszczone: 2022-03-04 12:01
Więcej wydarzeń...