Wydarzenie

Spotkania z Nauką

2022-03-11

Po raz kolejny w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczynają się Spotkania z Nauką.

W tym szczególnym roku Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku będą one trwać od marca do końca maja.

W ramach spotkań w roku 2022 przygotowanych będzie szereg atrakcji jak spotkania z wykładowcami w ramach prelekcji/wykładów, warsztaty, konkursy i zabawy. Zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej jak i on-line.

Do udziału zapraszamy grupy zorganizowane oraz indywidualnych odbiorców.

Spotkania z Nauką są cykliczną akcją popularno-naukową organizowaną przez Wydziały znajdujące się w Kampusie Uniwersyteckim (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki oraz Instytut Informatyki). Jej celem jest upowszechnianie wiedzy z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych dla mieszkańców województwa podlaskiego i Polski.

Pierwsze spotkanie z uczniami z Augustowa w dniu 3 marca 2022 roku odbędzie się na Wydziale Chemii UwB. Uczniowie posłuchają Agnieszki Wilczewskiej, prof. UwB, która opowie o substancjach aktywnych „produkowanych” w naszym organizmie podczas procesu zakochania. Hormony, feromony, ściskanie w żołądku i patrzenie na świat przez różowe okulary, co to ma wspólnego z miłością? Uczniowie będą mogli również zobaczyć laboratoria Wydziału Chemii i zwiedzić Kampus UwB.

Lista przygotowanych przez nas zajęć będzie sukcesywnie zwiększana i już wkrótce będzie zaprezentowana na stronach naszych wydziałów i instytutów oraz stronie: https://dniotwarte.uwb.edu.pl/. Będziemy też informować o kolejnych wydarzeniach na Facebooku – mówi prof. Agnieszka Wilczewska, Główny Koordynator główny Spotkań z Nauką.

Szczegóły na stronie: https://dniotwarte.uwb.edu.pl/
Wydarzenie zamieszczone: 2022-03-11 09:39
Więcej wydarzeń...