Wydarzenie

IV Ogólnouczelniane Seminarium nt. Jakości Kształcenia w UwB

2022-04-08, godz. 09:00, zdalnie

W piątek 8 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00-12.10 odbędzie się (w trybie zdalnym) IV Ogólnouczelniane Seminarium nt. Jakości Kształcenia w UwB.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

Udział w seminarium będzie okazją do dyskusji na temat kształcenia akademickiego w dobie pandemii. W programie spotkania przewidziane są cztery wystąpienia:

  1. prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Wydział Prawa UwB), Kształcenie zdalne w dobie pandemii – doświadczenia studentów i pracowników Wydziału Prawa UwB
  2. dr Anna Rybak (Wydział Matematyki UwB), Efektywność zdalnego kształcenia – spojrzenie "historyczne" dla UwB i obecne
  3. dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB (prorektor ds. kształcenia), Kształcenie w czasach pandemii – szanse czy zagrożenie?
  4. dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Edukacja zdalna w kleszczach archaizmu i nowoczesności.

Do udziału w seminarium zachęcamy wszystkich członków wspólnoty akademickiej UwB zainteresowanych podnoszeniem jakości kształcenia na naszej uczelni, szczególnie członków zespołów ds. jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach

Wydarzenie zamieszczone: 2022-03-28 15:47
Więcej wydarzeń...