Wydarzenie

Porozumienie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

2022-04-06

6 kwietnia 2022 r. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowany przez Wydział Matematyki zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W środę, 4 maja 2022 roku odbyło się spotkanie online, podczas którego zostały skonkretyzowane wstępne działania, jakie Wydział Matematyki UwB i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) mają zamiar razem podjąć na początku następnego roku szkolnego.

W spotkaniu wzięły udział dziekan Wydziału dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB oraz dr Anna Rybak, koordynator Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki i koordynator realizacji zawartego porozumienia ze strony jednostki UwB. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie reprezentowały: z-ca dyrektora Teresa Makulska, Beata Wąsowska-Narojczyk -  koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN ds. matematyki i koordynator realizacji zawartego porozumienia ze strony MSCDN, a także członkowie międzywydziałowego Zespołu MSCDN ds. matematyki (nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni z Wydziałów).

 

Szczegóły na stronie: https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wydzial/a4b7be43
Wydarzenie zamieszczone: 2022-05-11 15:58
Więcej wydarzeń...