Pracownia Układów Całkowalnych

Jednostka nadrzędna Katedra Fizyki Matematycznej
Kierownik dr hab. Alina Dobrogowska
Pracownicy
  1. dr hab. Alina Dobrogowska
  2. dr Marzena Szajewska
  3. mgr Karolina Wojciechowicz
Pokoje 2025, 3020, 3027
Telefony 85 738 - 8297, 8318, 8328