Zakład Procesów Dyskretnych

Jednostka nadrzędna Instytut Informatyki
Pracownicy
  1. dr hab. Ewa Schmeidel
  2. dr Małgorzata Zdanowicz
  3. mgr Robert Jankowski
  4. mgr Barbara Łupińska
  5. mgr Andrzej Stasiewicz
Pokoje 2029, 2035, 2037, 3038
Telefony 85 738 - 8332, 8336, 8337, 8341