dr Marian Przemski

Jednostka Zakład Matematyki Stosowanej
Stanowisko starszy wykładowca