dr hab. Krzysztof Prażmowski

Jednostka Pracownia Geometrii
Stanowisko profesor uczelni
Adres e-mail krzypraz@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • czwartek 8:15 - 9:45
Zainteresowania naukowe

Słabe geometrie afiniczne i afiniczno-metryczne. Przestrzenie jeżowe i przestrzenie Grassmanna. Adjacencje i ortoadjacencje w przestrzeniach afiniczno-metrycznych i rzutowo-metrycznych. Teorio grupowe formalizacje geometrii.

Pełnione funkcje
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Dziekan
  • 2016-01-01 - 2019-03-01: Kierownik zakładu
  • 2014-10-01 - 2019-09-30: Opiekun seminarium
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2019-10-01 - 2020-04-08: Rada Wydziału
  • 2016-09-28 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca (Przewodniczący)
  • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału (Przewodniczący)