dr hab. Krzysztof Prażmowski : Konferencje

 1. K. Petelczyc², K. Prażmowski², M. Żynel
  Geometrie na prostych w biegunowych przestrzeniach jeżowych
  XIII Północne Spotkania Geometryczne, Białystok, 2019, Jun 17-18
  UwB, PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 2. K. Prażmowski
  Skew combinatorial Veronesians and their classification
  14th International Conference on Geometry and Applications, Varna, Bułgaria, 2019, Aug 25 - Sep 1
  Sofia University (org.)
 3. K. Prażmowski
  Configurations representing a skew perspective
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, 2018, Jun 3-9
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 4. K. Prażmowski¹
  Konfiguracje reprezentujące skośną perspektywę
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, 2018, Jun 18-19
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 5. K. Prażmowski¹
  „Regularne” przestrzenie Grassmanna
  X Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2016, Jun 29-30
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 6. K. Prażmowski¹
  Hiperpłaszczyzny w konfiguracjach dwumianowych
  IX Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2015, Jun 27-28
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 7. K. Prażmowski
  Hyperplanes in binomial partial Steiner triple systems (poster)
  12 th International Conference on Geometry and Applications, Varna, Bulgaria, 2015, Sep 1-6
  The Geometry Society “Bojan Pentkantschin” of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia University, Plovdiv Univ. (org.)
 8. K. Prażmowski
  A new look at the Cremona-Richmond configuration
  Combinatorics 2014, Gaeta, Italy, 2014, Jun 1-6
  Federici II University of Naples (org.), Universita di Napoli,Ministero dell'Universita, dell'Istruzione e della Ricerca, Instituto Nazionale di Alta Matematica F.Severi (sponsor)
 9. K. Prażmowski¹
  Weak partial chain spaces and their products
  6th Podlasie Conference on Mathematics, PCM2014, Białystok, Poland, 2014, Jul 1-4
  Politechnika Białostocka, PTM Białystok, UwB (org.)
 10. K. Prażmowski¹
  VI Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2012, Jun 30 - Jul 1
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 11. K. Prażmowski
  Cox configurations: some new observations
  Combinatorics 2012, Perugia, Italy, 2012, Sep 9-15
  University of Perugia (org.)
 12. K. Prażmowski¹
  36 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, 2011, May 15-19
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 13. K. Prażmowski¹
  V Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2011, Jun 15-16
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 14. K. Prażmowski¹
  IV Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2010, Jul 3-4
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 15. K. Prażmowski¹
  III Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2009, Jun 22-23
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 16. K. Prażmowski
  33 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, 2008, Feb 28 - Mar 4
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.), der Dresdner Bank, dem französischen Botschafter, der Stiftung Brandenburgisches Tor im Liebermannhaus, der Commerzbank, der DG (sponsor)
 17. K. Prażmowski
  II Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2008, Jun 23-24
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 18. K. Prażmowski
  I Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2007, Jun 1-3
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 19. K. Petelczyc, M. Prażmowska, K. Prażmowski
  31 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Będlewo, Poland, 2004, Mar 1-5
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 20. K. Prażmowski
  British Combinatorial Conference BCC15, Stirling, England, 1995, Jul 3-7
 21. K. Prażmowski
  British Combinatorial Conference BCC14, Keele, England, 1993, Jul 5-9
 22. K. Prażmowski
  Geometrie und Anwendungen I : 5. Tagung der Fachsektion Geometrie der MGDDR, Zechliner Hutte b/Rheinsberg, DDR, 1984, Apr 9-14
  MGDDR (org.)
  (some nfo at http://biberdb.bibliothek.potsdam.de/opac/ftitle.C?LANG=de&FUNC=full&561370=YES)
 23. K. Prażmowski
  Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna geometrii rzutowej i wykreślnej, Poznań, Poland, 1981, Sep 13-15
  Politechnika Poznańska (org.)
 24. K. Prażmowski², L. W Szczerba²
  Interpretability: First Joint Conference on the Foundations of Mathematics, Doktorce, Poland, 1980
  Białystok Division of Warsaw University, Humboldt University (org.)
 25. E. Kusak, K. Prażmowski*
  Geometria bez współrzędnych
  Krajowa Konferencja z Geometrii, Białystok, Poland, 1980
  IM FUW/B (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl