dr hab. Krzysztof Prażmowski : Konferencje

 1. K. Petelczyc², K. Prażmowski², M. Żynel
  Geometrie na prostych w biegunowych przestrzeniach jeżowych
  XIII Północne Spotkania Geometryczne, Białystok, Jun 17-18, 2019
  UwB, PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 2. K. Prażmowski
  Skew combinatorial Veronesians and their classification
  14th International Conference on Geometry and Applications, Varna, Bułgaria, Aug 25 - Sep 1, 2019
  Sofia University (org.)
 3. K. Prażmowski
  Configurations representing a skew perspective
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, Jun 3-9, 2018
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 4. K. Prażmowski¹
  Konfiguracje reprezentujące skośną perspektywę
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, Jun 18-19, 2018
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 5. K. Prażmowski¹
  „Regularne” przestrzenie Grassmanna
  X Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 29-30, 2016
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 6. K. Prażmowski¹
  Hiperpłaszczyzny w konfiguracjach dwumianowych
  IX Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 27-28, 2015
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 7. K. Prażmowski
  Hyperplanes in binomial partial Steiner triple systems (poster)
  12 th International Conference on Geometry and Applications, Varna, Bulgaria, Sep 1-6, 2015
  The Geometry Society “Bojan Pentkantschin” of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia University, Plovdiv Univ. (org.)
 8. K. Prażmowski
  A new look at the Cremona-Richmond configuration
  Combinatorics 2014, Gaeta, Italy, Jun 1-6, 2014
  Federici II University of Naples (org.), Universita di Napoli,Ministero dell'Universita, dell'Istruzione e della Ricerca, Instituto Nazionale di Alta Matematica F.Severi (sponsor)
 9. K. Prażmowski¹
  Weak partial chain spaces and their products
  6th Podlasie Conference on Mathematics, PCM2014, Białystok, Poland, Jul 1-4, 2014
  Politechnika Białostocka, PTM Białystok, UwB (org.)
 10. K. Prażmowski¹
  VI Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 30 - Jul 1, 2012
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 11. K. Prażmowski
  Cox configurations: some new observations
  Combinatorics 2012, Perugia, Italy, Sep 9-15, 2012
  University of Perugia (org.)
 12. K. Prażmowski¹
  36 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, May 15-19, 2011
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 13. K. Prażmowski¹
  V Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 15-16, 2011
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 14. K. Prażmowski¹
  IV Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jul 3-4, 2010
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 15. K. Prażmowski¹
  III Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 22-23, 2009
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 16. K. Prażmowski
  33 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, Feb 28 - Mar 4, 2008
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.), der Dresdner Bank, dem französischen Botschafter, der Stiftung Brandenburgisches Tor im Liebermannhaus, der Commerzbank, der DG (sponsor)
 17. K. Prażmowski
  II Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 23-24, 2008
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 18. K. Prażmowski
  I Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 1-3, 2007
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 19. K. Petelczyc, M. Prażmowska, K. Prażmowski
  31 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Będlewo, Poland, Mar 1-5, 2004
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 20. K. Prażmowski
  British Combinatorial Conference BCC15, Stirling, England, Jul 3-7, 1995
 21. K. Prażmowski
  British Combinatorial Conference BCC14, Keele, England, Jul 5-9, 1993
 22. K. Prażmowski
  Geometrie und Anwendungen I : 5. Tagung der Fachsektion Geometrie der MGDDR, Zechliner Hutte b/Rheinsberg, DDR, Apr 9-14, 1984
  MGDDR (org.)
  (some nfo at http://biberdb.bibliothek.potsdam.de/opac/ftitle.C?LANG=de&FUNC=full&561370=YES)
 23. K. Prażmowski
  Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna geometrii rzutowej i wykreślnej, Poznań, Poland, Sep 13-15, 1981
  Politechnika Poznańska (org.)
 24. K. Prażmowski², L. W Szczerba²
  Interpretability: First Joint Conference on the Foundations of Mathematics, Doktorce, Poland
  Białystok Division of Warsaw University, Humboldt University (org.)
 25. E. Kusak, K. Prażmowski*
  Geometria bez współrzędnych
  Krajowa Konferencja z Geometrii, Białystok, Poland
  IM FUW/B (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl