dr Małgorzata Prażmowska : Conferences

 1. M. Prażmowska
  Klasyfikacje grafów względem relacji lokalnego dopełniania
  X Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 29-30, 2016
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 2. M. Prażmowska¹
  Binomial con gurations containing complete graphs (poster)
  12 th International Conference on Geometry and Applications, Varna, Bulgaria, Sep 1-6, 2015
  The Geometry Society “Bojan Pentkantschin” of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia University, Plovdiv Univ. (org.)
 3. M. Prażmowska
  Dwumianowe częściowe STSy zawierające grafy pełne
  IX Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 27-28, 2015
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 4. M. Prażmowska
  Binomial configurations containing complete graphs
  Combinatorics 2014, Gaeta, Italy, Jun 1-6, 2014
  Federici II University of Naples (org.), Universita di Napoli,Ministero dell'Universita, dell'Istruzione e della Ricerca, Instituto Nazionale di Alta Matematica F.Severi (sponsor)
 5. M. Prażmowska
  Projective realizability of Veronese spaces
  6th Podlasie Conference on Mathematics, PCM2014, Białystok, Poland, Jul 1-4, 2014
  Politechnika Białostocka, PTM Białystok, UwB (org.)
 6. M. Prażmowska
  Hall and affine triple systems
  Combinatorics 2012, Perugia, Italy, Sep 9-15, 2012
  University of Perugia (org.)
 7. M. Prażmowska
  Systemy Steinerowskie afiniczne i Halla
  VI Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 30 - Jul 1, 2012
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 8. M. Prażmowska
  Completions of the complete graphs to configurations of binomial type
  36 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, May 15-19, 2011
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 9. M. Prażmowska
  Projective realizability of Veronesians over semilinear spaces
  10 th International Conference on Geometry and Applications, Varna, Bulgaria, Sep 3-9, 2011
  The Geometry Society “Bojan Pentkantschin” of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia University, Plovdiv Univ. (org.)
 10. M. Prażmowska
  Veronezjany - problem realizacji rzutowych
  V Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 15-16, 2011
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 11. M. Prażmowska
  Konfiguracje dwumianowe przedstawialne jako domknięcia grafów
  IV Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jul 3-4, 2010
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 12. M. Prażmowska
  Kombinatoryczne uogólnienia uogólnionych czworokątów rzędu (2,2)
  III Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 22-23, 2009
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 13. M. Prażmowska
  10_3-konfiguracje
  II Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 23-24, 2008
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 14. M. Prażmowska
  Projective realizability of configurations of binomial type
  33 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, Feb 28 - Mar 4, 2008
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.), der Dresdner Bank, dem französischen Botschafter, der Stiftung Brandenburgisches Tor im Liebermannhaus, der Commerzbank, der DG (sponsor)
 15. M. Prażmowska
  Zagadnienia istnienia rzutowych zanurzeń konfiguracji multi-Veblenowskich
  I Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 1-3, 2007
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 16. K. Petelczyc, M. Prażmowska, K. Prażmowski
  31 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Będlewo, Poland, Mar 1-5, 2004
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 17. M. Grochowska
  Geometria afiniczna oparta o pojęcie grupy dylatacji (?)
  Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna geometrii rzutowej i wykreślnej, Poznań, Poland, Sep 13-15, 1981
  Politechnika Poznańska (org.)
 • * Presentation
 • ¹ A chairman of a session
 • ² A member of the Organizing Committee
Remarks related to the above data should be directed to: webmaster@math.uwb.edu.pl