dr hab. Ivan Tsyfra

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różniczkowych
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Zainteresowania naukowe

Klasyczna i warunkowa niezmienniczość równań różniczkowych, uogólnione symetrie i konstrukcja rozwiązań nieliniowych równań Fizyki Matematycznej