dr Krzysztof Petelczyc

Jednostka Pracownia Geometrii
Stanowisko adiunkt
Pokój 3023
Telefon 85 738 8294
Adres e-mail kryzpet@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • wtorek 11:30 - 13:00
  p.3023
Zainteresowania naukowe

geometrie skończone, teoria konfiguracji, zbiory różnicowe i kombinatoryczne metody generowania konfiguracji, block designs i ich zastosowania

Kariera naukowa
 • 2011: stopień doktora w dziedzinie: matematyka, geometria
  uzyskany w: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski
  rozprawa: Metoda częściowych zbiorów różnicowych i sumowanie struktur incydencyjnych
  promotor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB
 • 2002: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu w Białymstoku
  praca: Algorytmy generowania konfiguracji regularnych i własności tych konfiguracji
  promotor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB
Pełnione funkcje
 • 2020-10-25 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
 • 2012-10-01 - : Sekretarz seminarium
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2022-11-03 - : Wydziałowy Zespół ds. przygotowania Strategii Rozwoju
 • 2020-10-25 - : Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • 2019-10-15 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczący)
 • 2019-10-01 - : Wydziałowa Komisja Wyborcza
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Wyborcza
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
Praca zawodowa
 • 2012 - : adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2002 - 2012: asystent, Uniwersytet w Białymstoku