dr Krzysztof Petelczyc : Konferencje

 1. K. Petelczyc
  IV Ogólnouczelniane Seminarium nt. Jakości Kształcenia w UwB: Kształcenie akademickie w dobie pandemii, Apr 8, 2022
 2. K. Petelczyc¹
  Automorphisms of generalized Grassmann graph
  Combinatorics 2022, Mantova, Italy, May 30 - Jun 3, 2022
  University of Brescia, University of Padova, University of Verona (org.)
 3. K. Petelczyc
  Grassmann graphs of finite-rank self-adjoint operators
  Finite Geometry Workshop 2022, Szeged, Hungary, Mar 10-13, 2022
  University of Szeged (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl