dr Tomasz Goliński : Publikacje

  1. A. Dobrogowska, T. Goliński, A. Sliżewska
    40 years of the Workshop On Geometric Methods In Physics
    Uniwersytet w Białymstoku, 2024.
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl