dr Tomasz Goliński : Publikacje

  1. A. B. Tumpach, T. Goliński
    Banach Poisson–Lie Group Structure on .U(H)
    Geometric Methods in Physics XXXIX, Workshop, Białystok, Poland, 2022, (P. Kielanowski, A. Dobrogowska, G. A. Goldin, T. Goliński Ed(s).), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, 2023, pp. 155-168.
    DOI: 10.1007/978-3-031-30284-8_22
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl