dr hab. Stanislav Stepin

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różniczkowych
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Pokój 2031
Telefon 85 738 8334
Adres e-mail stepin@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • wtorek 16:00 - 17:30
Pełnione funkcje
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału