dr hab. Stanislav Stepin

Jednostka Zakład Równań Różniczkowych
Stanowisko profesor uczelni
Adres e-mail stepin@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • wtorek 16:00 - 17:30
Pełnione funkcje
  • 2016-01-01 - 2018-09-30: Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-01 - 2018-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2018-09-30: Rada Wydziału