dr Marcin Makowski

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Matematyki Stosowanej
Stanowisko adiunkt
Pokój 3043
Telefon 85 738 8343
Adres e-mail mmakowski@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • wtorek 10:15 - 11:15