dr Marcin Makowski : Konferencje

 1. M. Makowski
  Anti-Parrondo paradox on data transfer
  Asia-Pacific Econophysics Conference, Tokyo, Japan, Aug 24-26, 2016
 2. M. Makowski, E. W. Piotrowski*, W. Sładkowski
  Paradoxical consequences of the inhomogenities in Bayes’ rule
  Asia-Pacific Econophysics Conference, Tokyo, Japan, Aug 24-26, 2016
 3. M. Makowski
  The Intensity Of The Random Variable Intercept In The Sector Of Negative Probabilities
  SigmaPhi2014, International Conference Statistical Physics'2014, Rhodes, Greece, Jul 7-11, 2014
  Polytechnic of Turin, Italy (org.)
  (some info at: http://www.sigmaphi.polito.it/attachments/article/67/_Booklet.pdf)
 4. M. Makowski*, E. W. Piotrowski
  Estymacja parametru rozkładu statystycznego metoda maksymalizacji intensywnosci przetwarzania informacji
  Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2013, Wisła, Poland, Dec 2-5, 2013
  Komisja Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. (org.)
 5. M. Makowski
  On the existence of intransitive relevant strategies
  European Conference on Complex Systems (ECCS'2012), Brussel, Belgium, Sep 3-7, 2012
  Universite Libre de Bruxelles (org.)
  (conference program at: http://eccs2012.eu/program.php)
 6. M. Makowski, E. Piotrowski, J. Sładkowski*
  Quantum Auctions: computational aspects (poster)
  European Conference on Complex Systems (ECCS'2012), Brussel, Belgium, Sep 3-7, 2012
  Universite Libre de Bruxelles (org.)
  (conference program at: http://eccs2012.eu/program.php)
 7. M. Makowski
  Sigma-Phi 2011, International Conference on Statistical Physics, Larnaca, Cyprus, Jul 11-15, 2011
  Kaniadakis G. et al. (org.)
 8. M. Makowski
  XLII Szkoła Matematyki Poglądowej "Dowody i kontrprzykłady", Grzegorzewice, Poland, Jan 23-27, 2009
  Akademia Podlaska, Ośrodek Kultury Matematycznej w Siedlcach (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl