Katarzyna Tarasiewicz-Koronczewska

Instytut jednostka międzyinstytutowa
Stanowisko starszy bibliotekarz
Telefon 85 738 8340
Adres e-mail library@math.uwb.edu.pl