dr Zbigniew Karno

Jednostka Zakład Topologii i Geometrii Różniczkowej
Stanowisko adiunkt