prof. dr hab. Wojciech Wojtyński : Konferencje

 1. W. Wojtyński
  String Lie theory and diffeomorphism groups
  XXXV Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2016, Jun 26 - Jul 2
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), NSF, Belspo (sponsor)
 2. W. Wojtyński
  Towards Lie theory of diffeomorphism groups - an introduction to string Lie theory (invited talk)
  49th Seminar "Sophus Lie", Erlangen, Germany, 2015, Sep 22-25
  University of Erlangen (org.)
 3. T. Czyżycki, G. Jakimowicz, R. Jankowski, E. Wawreniuk, W. Wojtyński, J. Zonenberg
  III School on Geometry and Physics, Białowieża, Poland, 2014, Jul 7-12
  Uniwersytet w Białymstoku (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl