prof. dr hab. Wojciech Wojtyński

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Fizyki Matematycznej
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-01 - 2017-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki