mgr Elżbieta Gierejczyk-Brulińska

Jednostka Wydział Matematyki
Stanowisko kustosz
Pokój 1005
Telefon 85 738 8299
Adres e-mail e.gierejczyk@uwb.edu.pl