mgr Łukasz Korsak

Jednostka Wydział Matematyki
Stanowisko starszy informatyk
Pokój 1030
Telefon 85 738 8311
Adres e-mail lkorsak@ii.uwb.edu.pl