prof. dr hab. Anatol Odzijewicz

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Fizyki Matematycznej
Stanowisko profesor zwyczajny
Pokój 3026
Telefon 85 738 8288
Adres e-mail aodzijew@uwb.edu.pl
Konsultacje
 • czwartek 13:15 - 14:00
 • piątek 13:15 - 14:00
Pełnione funkcje
 • 2016-10-01 - : Dyrektor instytutu
 • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych
 • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych
 • 2016-09-28 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali)
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału
Wyjazdy i staże
 • 2015 March 19 - March 29
  University of Sheffield, University of Manchester

  Wyjazd w ramach współpracy naukowej Manchester Geometry Seminar 2014/2015

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych