dr Grzegorz Jakimowicz

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Fizyki Matematycznej
Stanowisko adiunkt
Pokój 3020
Telefon 85 738 8318
Adres e-mail gjakim@alpha.uwb.edu.pl