dr Grzegorz Jakimowicz

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Fizyki Matematycznej
Stanowisko adiunkt
Pokój 3027
Telefon 85 738 8297
Adres e-mail gjakim@alpha.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • piątek 12:15 - 13:45