dr Agnieszka Tereszkiewicz

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różniczkowych
Stanowisko adiunkt
Pokój 2025
Telefon 85 738 8328
Adres e-mail tereszk@uwb.edu.pl
Konsultacje
  • czwartek 10:15 - 12:00
    lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie ze studentami
Pełnione funkcje
  • 2016-01-01 - : Sekretarz zakładu