dr Agnieszka Tereszkiewicz

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różniczkowych
Stanowisko adiunkt
Adres e-mail tereszk@uwb.edu.pl
Konsultacje
  • czwartek 10:15 - 12:00
    lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie ze studentami