Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

Jednostka nadrzędna Wydział Matematyki i Informatyki
Pracownicy
  1. dr hab. Luba Uba
Pokoje 1038
Telefony 85 738 - 8324