Pracownia Równań Różniczkowych : Redaktorstwo

  1. M. Růžičková, E. Schmeidel Ed(s).
    Progress in Dynamics Equations '22, Tatra Mountains Mathematical Publications vol. 84, (publ. by) Slovak Academy of Sciences, 2023.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl