Ogłoszenie
Nieaktualne

Dyżury i przyjmowanie interesantów

Nawiązując do  Komunikatów JM Rektora Roberta W. Ciborowskiego, Dziekanat, Sekretariat i Biblioteka Wydziału Matematyki nie przyjmują interesantów do 10 kwietnia br.

W wyjątkowych sytuacjach Dziekan może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ponieważ wszystkich pracowników  obowiązuje praca zdalna, proszę o załatwianie spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej (w ramowych godzinach pracy) lub telefonicznej (zgodnie z podanym  w załączniku grafikiem dyżurów
pracowników administracji).

Jednocześnie bardzo prosimy o śledzenia dalszych komunikatów dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku na stronie głównej https://uwb.edu.pl/

Ogłoszenie zamieszczone: 2020-03-25 14:47, ważne od: 2020-03-25 do: 2020-04-14.
Więcej ogłoszeń...