Ogłoszenie
Aktualne

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami

W związku z postulatami środowiska akademickiego termin naboru wniosków aplikacyjnych przez UwB, PB oraz UMB w ramach projektu pn. ”Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami” ulega wydłużeniu do 14.05.br. (pierwotnie- 6.05.br.).

Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

Szczegóły na stronie: https://www.uwb.edu.pl/pilotazowy-projekt-dotyczacy-rozwoju-wspolpracy-w-zakresie-b-r-miedzy-biznesem-i-uczelniami-konkurs
Ogłoszenie zamieszczone: 2021-05-04 14:44, ważne od: 2021-05-04 do: 2021-05-14.
Więcej ogłoszeń...