Ogłoszenie
Nieaktualne

Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu

Płatne staże dla studentów 2-roku studiów 1 stopnia

Uniwersytet w Białymstoku realizuje projekt Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu w ramach którego organizowane będą płatne staże dla studentów 2-roku studiów 1 stopnia, kierunku matematyka.

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu. Rekrutacja jest dwuetapowa: 

Etap 1:
Zgłoszenie do projektu. Przesłanie skanu formularza rekrutacyjnego na adres wydziałowego koordynatora projektu: makowska@math.uwb.edu.pl w okresie od 06.05.21 do 14.05.21. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do sekretariatu Wydziału Matematyki najpóźniej do 30.05.21.

Etap 2:
17.05.21 ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

 dr Justyna Makowska

koordynator wydziałowy projektu

Szczegóły na stronie: https://www.uwb.edu.pl/stazysci
Ogłoszenie zamieszczone: 2021-05-05 17:11, ważne od: 2021-05-05 do: 2021-05-14.
Więcej ogłoszeń...