Ogłoszenie
Nieaktualne

Dla naukowców z Ukrainy

Informujemy, że otrzymaliśmy grant w ramach programu Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce. Celem programu jest finansowe wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości rocznego zatrudnienia i kontynuowania pracy naukowej w Polsce. Współpraca Wydziału Matematyki z Panią Iradą Dzhalladovą polega na czynnym udziale w seminariach naukowych Pracowni Równań Różniczkowych, seminariach wydziałowych a także na wygłoszeniu cyklu wykładów na tematy takie jak: Ekonomia Bezpieczeństwa Informacji i Ekonofizyka.

Ogłoszenie zamieszczone: 2022-11-22 23:54, ważne od: 2022-11-22 do: 2022-11-29.
Więcej ogłoszeń...