Ogłoszenie
Nieaktualne

Doskonała nauka

Wsparcie konferencji naukowych

W ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych Wydział Matematyki otrzymał dofinansowanie na kwotę 101970 zł. Środki te zostaną przeznaczone na organizację jubileuszowej XL Konferencji Workshop on Geometric Methods in Physics. Celem projektu jest dofinansowanie organizacji konferencji naukowej prezentującej osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.

Ogłoszenie zamieszczone: 2022-11-22 23:55, ważne od: 2022-11-22 do: 2022-11-29.
Więcej ogłoszeń...