dr Małgorzata Hryniewicka

Jednostka Zakład Algebry
Stanowisko adiunkt
Pokój 3036
Telefon 85 738 8292
Adres e-mail margitt@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • poniedziałek 11:30 - 13:00
  p.3036
Zainteresowania naukowe

Moje obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół algebr Hopfa, w szczególności działań algebr Hopfa na algebry łączne i ich niezmienników.

Kariera naukowa
 • 2008: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM
  rozprawa: Zachowanie się tożsamości wielomianowych przy działaniach punktowych algebr Hopfa na algebry łączne
  promotor: dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. Politechniki Białostockiej
 • 1996: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
  praca: Automorfizmy i różniczkowania algebr Liego
Pełnione funkcje
 • 2019-10-31 - 2020-09-30: Kierownik studiów podyplomowych
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2022-02-24 - : Wydziałowy Zespół do Pracy w Systemie IRK i IRK-SP
 • 2021-05-17 - : Wydziałowy Zespół ds. Akredytacji
 • 2020-06-01 - 2022-02-24: Wydziałowy Zespół do Pracy w Systemie IRK i IRK-SP
 • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne