dr Agnieszka Stocka : Publikacje

  1. A. Stocka
    Irredundant families of maximal subgroups of finite solvable groups
    Int. J. Group Theory (2022), (on-line first).
    DOI:  10.22108/IJGT.2022.130778.1751
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl